EUSKARA

Hitzen esanahia aurkitzeko, hemen dituzu aukera batzuk:

ADOREZ 5000

HIZTEGI ENTZIKLOPEDIKOA
ESAMOLDEAKJARRAIBIDE TESTUA


Hona hemen  Jarraibide  testu bat  sortzeko  benetako irudiak. Lehenago,  testua sortzeko hainbat  pista eta eredu.


Hasi baino lehen kontuan hartu!:
  • Idaztean 1. pertsonan (singularrez edo pluralez) edota impertsonalean egitea ona da: (gehitzen da,  hartzen da...eta horrelakoak).

  • Testuaren ideiarik edo atalik inportanteenak seinalatzen saiatu

  • Testu laburrak, koherenteak (paragrafo bakoitzean ideia bat) eta lokailuak erabiliz egin

  • Ortografia kontuan hartu


Lokailuak  behar-beharrezkoak dira  ongi lotzeko eta testuak zentzua izateko:
  • Lehenik, lehenik eta behin, hasteko, lehenengo...
  • Ondoren, jarraian, gero, hori egin eta gero, segidan...
  • Egiten denean..., -------- denean...,  --- minutu igaro ondoren...
  • Bukatzeko, amaitzeko, azkenik, azken urratsa...